On Sale At j50sfsu.org!

Tsuba


400-500 Yr Old Wakizashi Japanese Sword w/ Edo Tsuba w Gold Flowers

$126.50


#280 OLD COPPER TSUBA. TIGER IN MOUNTAINS. EDO PERIOD.

$100.00


Japanese tsuba Heianjo early

$34.02


SUPERB Certificated Dragon & Tiger TSUBA Japanese Edo Samurai Koshirae Antique

$705.00


#171 OLD IRON TSUBA. RARE SUKASHI CRYPTO CHRISTIAN CROSS.

$155.00


Japan Antique Edo Kinko Hyotan Netsuke menuki kimono tsuba yoroi katana samurai

$18.50


Japan Iron WW 2 TSUBA

$75.00


G354: Real old Japanese sword guard TSUBA of iron of very good openwork SUKASHI

$99.99


533 Japanese Samurai Edo Antique NBTHK Kicho kodogu Ushi zu Great tsuba

$139.50


TSUBA for samurai KATANA,MOKKO,inlay,AKIKUSA,Edo,iron/lh055/

$12.50


TSUBA for samurai WAKIZASHI,concise design,AKA,Edo,copper/lj042/

$9.99


30#Old Rare Japanese Katana Samurai Sword Wakizashi Tsuba Koshirae Tsuka Menuki

$102.50


#264 OLD IRON TSUBA. MOKKO SUKASHI. HOT STAMPS. EARLY EDO PERIOD.

$65.00


Japan Antique edo Makie case inro coin Netsuke yoroi Kabuto tsuba katana samurai

$16.00


#4199 PLUM FLOWER SHAPED SUKASHI TSUBA

$110.00


563 Japanese Samurai Edo Antique Shippomon zukushi zu Excellent daito tsuba

$67.00


NBTHK Certificated MOON KATANA TSUBA Japanese Edo Samurai Koshirae Antique F415

$88.00


TANTO TSUKA & Signed TSUBA 19th C Japanese Edo Samurai Koshirae Antique Set

$120.50


#4198 IRON TSUBA WITH COPPER FUKURIN

$110.00


Valuable! TSUBA for samurai KATANA,SUKASHI,HEIANJYO-inlay,leaf,Edo,iron/lh054/

$95.20


TSUBA for samurai KATANA,MOKKO,moon,Edo,iron/lj041/

$16.50


559 Japanese Samurai Edo Antique Great fittings Tanto koshirae with signed tsuba

$162.50


Wakizashi Koshirae - Iron Tsuba with Silver Inlay - Silver Kurikata and Kojiri

$640.00


TSUBA for WAKIZASHI,window of tea ceremony room,plum flower,Edo,iron/lh025

$12.50


SUPERB Tiger KATANA TSUBA 18-19th C Japanese Edo Samurai Koshirae Antique F867

$96.00


(HY-71) High Grade Old KAMAKURA Tsuba MUROMACHI

$499.00


Tsuba "Shell" Yamashiro no kuni Fujiwara Kanesada Japanese Sword Katana Koshirae

$56.00


G248: Real old Japanese sword guard TSUBA of iron with very good work of bird

$34.00


G241: Real old Japanese SAMURAI's sword guard TSUBA of iron with good inlay work

$33.00


Very Fine Dried sardines TSUBA 19th C Japanese Edo Samurai Koshirae Antique

$57.00


11 Rusty TSUBA Katana Wakizashi Tanto Japanese Samurai Koshirae Antique/Vintage

$48.00


G239: Real old Japanese sword guard TSUBA of iron with very good landscape

$26.00


TSUBA for samurai TANTO,HIGO-inlay,KAMON,arabesque,Edo,iron/lh023/

$14.50


531 Japanese Samurai Edo Antique Kyo school Botan sukashi zu Excellent tsuba

$42.00


562 Japanese Samurai Edo Antique Sukibori zogan Kiri-hana zu Excellent tsuba

$40.90


Excellent - WW2 Imperial Japan Civilian Tsuba - RARE

$175.00


Japanese antique TSUBA set

$40.00


G353: Real old Japanese sword guard TSUBA of copper of unusual form for KATANA

$49.99


TSUBA for samurai KATANA,SUKASHI design,Edo,iron/lh052/

$9.99


Beautiful Antique Flower Motif Iron Katana Tsuba

$124.99


NBTHK Certificated UMETADA School TSUBA Japanese Edo Samurai Koshirae Antique

$120.50


G250: High-class old iron Japanese sword guard TSUBA of wheel form by SHOAMI

$249.99


Japan Antique Edo menpo iron yoroi Kabuto mask Armor tsuba koshirae katana busho

$400.00